Otáčet se

Jak ztlumit / zakázat pípnutí hardwaru v terminálu Ubuntu
V zobrazení Předvolby zkuste vyhledat možnost „Zvonek terminálu“ v kategorii Zvuk. Tato možnost je ve výchozím nastavení zaškrtnuta, což znamená, že j...
Jak vypnout hardwarový zvukový signál terminálu u hlavních distribucí systému Linux
Terminál>Upravit>Předvolby profilu > Všeobecné > Terminal Bell, zrušte zaškrtnutí políčka Terminal Bell.Jak vypnu pípání terminálu?Jak vyp...