Přednost

Jak používat C Priority_queue?
Jak mohu poslat prioritní frontu?V jakém pořadí jsou prvky přidány a odebrány z Priority_queue?Jak deklarujete frontu s minimální prioritou?Jak funguj...