Memcpy

Jak používat funkci memcpy v jazyce C?
Jazyk C: funkce memcpy (Copy Memory Block)Syntax. Syntaxe funkce memcpy v jazyce C je: void * memcpy (void * s1, const void * s2, size_t n); ... Vrací...