Filmátor

Filmulator je jednoduchý, otevřený zdrojový editor raw obrázků pro Linux
Filmulator je jednoduchý, otevřený zdrojový editor raw obrázků pro Linux. Stručné shrnutí: Filmulator je open source aplikace pro úpravu fotografií se...