Výstup

Jak ukončit textový editor Vim
Uložit soubor a ukončit Vim / Vi Příkaz pro uložení souboru ve Vim a ukončení editoru je wq . Chcete-li soubor uložit a současně ukončit editor, stisk...
Bash Exit Command and Exit Codes
Jak mohu ukončit bash kód? Jaký je výstupní kód pro úspěšné provedení příkazu? Co je Exit 0 a Exit 1 ve skriptu prostředí? Jak najdu kód ukončení? Jak...
Jak ukončit Vim? Několik způsobů ukončení editoru Vim
Esc + x + Enter (Uložit a ukončit) Esc + qa + Enter (Ukončit všechny otevřené soubory) Esc + Shift ZZ (Uložit a ukončit) Esc + Shift ZQ (Ukončit bez u...
Bash Exit Code posledního příkazu
Po ukončení skriptu se zobrazí $? z příkazového řádku udává stav ukončení skriptu, tj. poslední příkaz provedený ve skriptu, což je podle konvence 0 p...
Bash exit při chybě
Stavový kód ukončení je vrácen, když je z terminálu spuštěn jakýkoli příkaz systému Linux, ať už je příkaz úspěšný nebo neúspěšný. Tento stavový kód l...
jak ukončit sqlite3
Napište příkazy SQL (ukončené středníkem), stiskněte „Enter“ a bude spuštěn SQL. Ukončete program sqlite3 zadáním znaku konce souboru v systému (obvyk...
bash výstup z funkce
Jak ukončíte funkci v bash? Jak ukončíte funkci v prostředí Shell? Co dělá exit 1 v bash? Co je to bash funkce? Jak mohu ukončit chybu bash skriptu? J...