Vyjmenovat

Použijte funkci výčtu v Pythonu k vytvoření smyček s čítači
Proč byste použili funkci enumerate () ve smyčce for?Jaké je použití funkce výčtu v Pythonu?Jak nastavíte čítač v Pythonu?Můžete vyjmenovat sadu Pytho...
Funkce výčtu Pythonu
Python usnadňuje úkol programátorů poskytnutím vestavěné funkce enumerate () pro tento úkol. Metoda Enumerate () přidá do iterovatelného čítače a vrát...