Umožnit

Jak nainstalovat a povolit OpenSSH na Ubuntu 20.04
Chcete-li nainstalovat a povolit SSH v systému Ubuntu, proveďte následující kroky jako root nebo uživatel s oprávněními sudo:Otevřete terminál pomocí ...
Povolit úložiště PowerTools na CentOS 8 / RHEL 8
Jak povolím PowerTools v CentOS?Jak přidám úložiště do CentOS 8?Jak povolím úložiště RHEL?Jak nainstaluji PowerTools?Jak povolím PowerTools?Co je úlož...
Jak povolit SSH v Ubuntu
Jak povolím SSH na Ubuntu?Jak zkontroluji, zda je SSH povolen Ubuntu?Jak udělím uživateli SSH oprávnění v Ubuntu?Jak spustím SSH v systému Linux?Jak s...
Jak povolit SSH na Ubuntu 20.04
Jak povolím SSH na Ubuntu?Jak povolím SSH na virtuálním počítači?Jak zjistím, zda je SSH povolen Ubuntu?Jak udělím uživateli SSH oprávnění v Ubuntu?Ja...
Na přihlašovací obrazovce Ubuntu povolte možnost „Klepnutím kliknete“ [Rychlý tip]
Jak povolit klepnutí klepnutím v Ubuntu 20.04 Přihlašovací obrazovkaOtevřete terminál buď z nabídky aplikace, nebo jednoduše stisknutím kláves Ctrl + ...
Jak povolit SSH na CentOS 8
Další videa na YouTubeNainstalujte balíček openssh: # dnf install openssh-server.Spusťte službu OpenSSH provedením následujícího příkazu: # systemctl ...
Povolte SSH v Debianu 10
Jak povolit SSH v Debianu 9 nebo 10Krok 1: Aktualizujte správce balíčků.Krok 2: Nainstalujte server SSH.Krok 3: Spusťte a zastavte server SSH.Krok 4: ...
Jak povolit TLS 1.3/1.2 v Apache
Povolit TLS 1.3 v ApachePřihlaste se na server Apache HTTP a proveďte zálohu nebo SSL.conf nebo kde máte konfiguraci SSL.Vyhledejte řádek SSLProtocol ...
Jak povolit nebo zakázat moduly PHP v Ubuntu
Pomocí příkazu phpenmod následovaného názvem modulu povolíte konkrétní modul PHP ve vašem systému. V níže uvedeném příkladu je první příkaz příkladem ...