Vymazat

Vynutit odstranění vyřazených / ukončených podů v Kubernetes
Jak vymažu své vysídlovací lusky Kubernetes?Jak vynutíte odstranění zakončovacího modulu?Mohu odstranit vystěhované lusky?Proč byly moje lusky vystěho...
Jak odstranit oddíl v systému Linux?
Odstranění oddílu v systému Linux vyžaduje výběr disku obsahujícího oddíl a jeho odstranění pomocí nástroje příkazového řádku fdisk....Odstranit oddíl...
Odstraňte složku v Bash
Odstranit (i.E. remove) adresář a všechny podadresáře a soubory, které obsahuje, přejděte do jeho nadřazeného adresáře a poté použijte příkaz rm -r ná...
MySQL Odstranit řádek nebo řádky
Jak odstranit řádek v MySQLDELETE FROM `table_name` říká serveru MySQL, aby odstranil řádky z tabulky ..[WHERE podmínka] je volitelná a používá se k v...
Jak odstranit soubory a adresáře v systému Linux
Jak odstraním adresář a podadresáře v systému Linux?Jak odstraním soubor v adresáři v systému Linux?Jak najdu a odstraním soubory v systému Linux?Jak ...
Jak odstranit řádky ve Vi / Vim?
Odstranění řádkuStisknutím klávesy Esc přejděte do normálního režimu.Umístěte kurzor na řádek, který chcete odstranit.Zadejte dd a stisknutím klávesy ...
Jak odstranit data indexu Elasticsearch pomocí zvlnění
toto jsou tři způsoby:curl -XDELETE localhost: 9200 / index_name.curl -XDELETE localhost: 9200 / index_name / doc-type.curl -XDELETE localhost: 9200 /...
Jak vyřešit smazání souboru „Operace není povolena“ v systému Linux
Jak mohu opravit Operaci není povolena v Linuxu?Jak vynucuji smazání souboru v Linuxu?Jak odstraníte odepřená oprávnění v systému Linux?Proč není oper...
Jak odstranit (odebrat) soubory a adresáře v Pythonu
V Pythonu můžete použít os. metoda remove () k odstranění souborů a os. Metoda rmdir () k odstranění prázdné složky. Chcete-li odstranit složku se vše...