Crisc

Nejlepší knihy pro přípravu na certifikační zkoušku CRISC v roce 2021
CRISC Certified in Risk and Information Systems Control All-in-One Exam Guide.CRISC Review Manual, 6. vydání.Certified in Risk and Information Systems...