Konstantní

pythonový soubor s konstantami
Jak používáte konstantní soubor v Pythonu?Co je konstanta v Pythonu?Jak pojmenujete konstantu v Pythonu?Proč Python nemá konstanty?Jak deklarujete kon...