Sloupec

Jak přejmenovat název sloupce v databázi serveru SQL Server
Používání SQL Server Management Studio V Průzkumníku objektů se připojte k instanci Database Engine. V Průzkumníku objektů klikněte pravým tlačítkem n...
Změnit sloupec v MySQL
Syntaxe pro úpravu sloupce v tabulce v MySQL (pomocí příkazu ALTER TABLE) je ALTER TABLE název_tabulky MODIFY název_sloupce_sloupec_definice [PRVNÍ | ...
Jak používat automatický přírůstek MySQL
Syntaxe pro MySQL MySQL používá klíčové slovo AUTO_INCREMENT k provedení funkce automatického přírůstku. Ve výchozím nastavení je počáteční hodnota pr...
Linux Column Command
příkaz sloupce v systému Linux se používá k zobrazení obsahu souboru ve sloupcích. Vstup může být převzat ze standardního vstupu nebo ze souboru. Tent...
MySQL Přidat sloupec do existující tabulky
Jak přidám sloupec do existující tabulky v MySQL? Jak mohu přidat sloupec do existující tabulky? Jak mohu přidat více nových sloupců do existující tab...
pandy seskupit součet jeden sloupec
Jak se vám sečte v Groupby pandách? Jak sčítám sloupec v pandách? Jak shrnete Groupby v Pythonu? Jak přidám sloupec do pandy Groupby? Jak třídíte po G...
awk získat druhý sloupec
Jak získám druhý sloupec v awk? Jak vytisknu druhý poslední sloupec v awk? Jak se dostanu do druhého sloupce v bash? Jak se dostanu do druhého sloupce...
mysql změnit tabulku změnit typ sloupce
MySQL Change Column Type Nejprve zadáme název tabulky za klíčová slova ALTER TABLE obsahující sloupec, který se chystáme upravit. Za druhé, po klauzul...
mysql smazat sloupec
Syntaxe pro zrušení sloupce v tabulce v MySQL (pomocí příkazu ALTER TABLE) je ALTER TABLE název_tabulky DROP COLUMN název_sloupce; název_tabulky. Jak ...
přejmenovat sloupec mysql
K přejmenování sloupce v MySQL se používá následující syntaxe ALTER TABLE table_name RENAME COLUMN old_column_name TO new_column_name; Tento příkaz se...