Cloudové hodinky

Jak streamovat protokoly v AWS z CloudWatch do ElasticSearch
Otevřete konzolu CloudWatch na konzole https: //.aws.Amazonka.com / cloudwatch / .V navigačním podokně zvolte Skupiny protokolů.Vyberte název skupiny ...
plynulé cloudové hodinky
Co je to Fluentd CloudWatch?Co je Fluentd AWS?Jak mohu poslat protokoly EKS na CloudWatch?Co jsou CloudWatch a CloudTrail?Na co se přípravek Fluentd p...
ukotvitelný panel agenta cloudwatch
Co je agent CloudWatch?Jak mohu sledovat přístavní dělník kontejner s CloudWatch?Jak mohu poslat protokoly Dockeru na CloudWatch?Jak spustím agenta Cl...