Linux

Indický stát Tamil Nadu přechází na Linux ze systému Windows XP

Indický stát Tamil Nadu přechází na Linux ze systému Windows XP

Jižní indický stát Tamil Nadu se rozhodl přejít na Linux. Tento krok je ovlivněn ukončením podpory systému Windows XP. Státní oddělení informačních technologií navrhlo zvolit Bharat Operating System Solutions Linux (BOSS Linux) jako náhradu Windows XP pro všechny státní počítače.

Jak nainstalovat OCS Inventory Server na CentOS 8
Jak nainstalovat OCS Inventory Asset Management Software CentOS 8Předpoklady.Začínáme.Nainstalujte Apache, MariaDB a PHP.Nakonfigurujte databázi Maria...
Nainstalujte Git na Ubuntu
Jak mohu nainstalovat Git na Ubuntu?Jak mohu stáhnout a nainstalovat Git na Ubuntu?Má Ubuntu Git?Jak mohu ručně nainstalovat Git?Je git předinstalován...
Jak nainstalovat a .deb soubor na Ubuntu
Instalovat / Odinstalovat . deb souboryChcete-li nainstalovat a . deb soubor, jednoduše Klikněte pravým tlačítkem na . deb soubor a vyberte nabídku ba...