Xpath

Použití XPath a Selenium k vyhledání prvku na stránce HTML
Lze XPath použít na HTML? Jak najdu XPath v HTML? Jak vyhledáváte text na webové stránce pomocí selenu? Jak najdu prvek v selenu? Jak najdu XPath? Co ...
Scrapy s XPath Selectors
Scrapy přichází s vlastním mechanismem pro extrakci dat. Říká se jim selektory XPath (nebo zkráceně jen „selektory“), protože „vybírají“ určité části ...
Použití xpath () v PHP
Funkce xpath () se používá k analýze obsahu dokumentu XML. Tuto funkci lze použít pomocí funkce simplexml_load_file () nebo vytvořením objektu třídy S...