Pracovní postup

Nasaďte Angular App do Firebase pomocí akcí Github
Akce GitHub nasazení Angular App na Firebase HostingAkce. Ve svém úložišti klikněte na Akce.Nový pracovní postup. Chcete-li vytvořit svůj první pracov...