Zatímco

BASH While Loop Příklady
Jak napíšete while smyčku v bash?Co je příkladem while smyčky?Příklad smyček Unixového skriptu?Jak se vymaníte z chvilkové smyčky v bash?Jak čtu while...
Práce s WHILE Loop ve skriptování Bash Shell
Smyčka bash while je příkaz řízení toku, který umožňuje opakované provádění kódu nebo příkazů na základě dané podmínky. Například spusťte příkaz echo ...