Volatilita

volatilita forenzní nástroje
Co je forenzní nástroj volatility? Za jakým účelem se nástroj volatility používá? Co je to rámec volatility? Má Kali volatilitu? Jak se používá volati...