Hodnota

Jak používat funkce Python NumPy mean (), min () a max ()?
Jak používáte Min a Max v Pythonu? Jak zjistíte maximální a minimální hodnotu pole Numpy? Pracují funkce max () min () SUM () se všemi typy seznamů? J...