Uuid

Používání UUID v Pythonu
UUID, univerzální jedinečný identifikátor, je knihovna v pythonu, která pomáhá při generování náhodných objektů o délce 128 bitů jako ID. Poskytuje je...
Typy a funkce PostgreSQL UUID
Co je datový typ UUID v PostgreSQL? Jaké je použití UUID v PostgreSQL? Jaký typ je UUID? Může Postgres generovat UUID? Co je UUID v databázi? Jsou UUI...