Odpadky

Jak automaticky vyprázdnit koš v Ubuntu 20.04
Terminál můžete spustit buď vyhledáním spouštěče systémových aplikací, nebo klávesovou zkratkou Ctrl + Alt + T....Nainstalujte Autotrash prostřednictv...
Jak vyprázdnit koš v Ubuntu Linux
Metoda 1: Vyprázdnění koše pomocí grafického uživatelského rozhraní Odtud můžete koš vyprázdnit kliknutím pravým tlačítkem. V jiných desktopových pros...
Jak automaticky vyprázdnit koš v Ubuntu
Jak automaticky vyprázdnit koš v UbuntuKrok 1: Aktualizujte index úložiště systému. Aby bylo možné nainstalovat nejnovější verzi softwaru dostupného v...
Jak odebrat ikonu koše z plochy v Ubuntu 18.04 [Rychlý tip]
Odebrat ikonu koše z plochy pomocí nástroje GNOME Tweaks Najdete ji v softwarovém centru, jednoduše ji vyhledejte. Zde přejděte na plochu v levém podo...
Jak odebrat ikonu koše z vašeho Ubuntu 18.04 desktop
Až budete hotovi, postupujte podle těchto pokynů a odeberte ikonu koše z Ubuntu 18.04 LTS:Otevřete vylepšení GNOME.V postranním panelu vyberte možnost...
Koš na příkazový řádek Ubuntu
Kde je koš v Ubuntu?Jak odstraním koš z Ubuntu?Existuje v Ubuntu odpadkový koš?Existuje v systému Linux odpadkový koš?Kde je složka koše?Jak se dostan...