Průhledný

Upravte průhlednost terminálu Gnome
Otevřete okno terminálu a přejděte do nabídky Upravit \ Aktuální profil Klikněte na kartu Efekty a poté zaškrtněte přepínač Průhledné pozadí. Posuvník...