Vlákna

POSIX vlákno s C programováním
Knihovny podprocesů POSIX jsou standardní podprocesové API pro C / C++. Umožňuje člověku vytvořit nový souběžný tok procesu. Je to nejúčinnější na víc...