Uloženo

MySQL Dump / Restore Stored Procedures and Triggers
Jak obnovím uloženou proceduru v MySQL?Mysqldump zálohuje uložené procedury?Jak exportuji a importuji uloženou proceduru v MySQL?Jaký je rozdíl mezi s...
Vytvářejte uložené procedury v MySQL
Chcete-li vytvořit novou uloženou proceduru, použijete příkaz CREATE PROCEDURE. Nejprve zadejte název uložené procedury, kterou chcete vytvořit po klí...