Řešit

Jak vypočítat matice v Pythonu bez NumPy
Jak napíšete matici bez NumPy v Pythonu? Jak vyřešíte lineární rovnici v pythonu bez NumPy? Jak najdete vlastní čísla v pythonu bez NumPy? Jak vytvoří...