Spát

Funkce JavaScript JavaScript
Existuje funkce spánku JavaScriptu? Jak používáte spánek v JavaScriptu? Proč v JavaScriptu není žádná funkce spánku? Jak spíte 5 sekund v JavaScriptu?...
Použití metody Python sleep ()
Funkce sleep () pozastaví provádění aktuálního vlákna na daný počet sekund. U programů s jedním podprocesem sleep () pozastaví provádění podprocesu a ...