Kulatá Kostka

Nainstalujte si a nakonfigurujte webovou poštu Roundcube
Nainstalujte si a nakonfigurujte webovou poštu RoundcubePředpoklady.Závislosti PHP.Vytvořte databázi MySQL.Stáhněte si Roundcube.Nakonfigurujte Nginx....
Jak nainstalovat Roundcube Webmail na CentOS 7
0.100 a název hostitele mail.tecmint.com.Krok 1: Nainstalujte Nginx, PHP-FPM a MariaDB v CentOS 8/7. ... Krok 2: Zabezpečte server MariaDB a vytvořte ...
Jak nainstalovat Roundcube Webmail na CentOS 8
Nyní pokračujeme v instalaci Roundcube.Krok 1: Stáhněte si Roundcube Webmail na CentOS 8 / RHEL 8. ... Krok 2: Instalace závislostí. ... Krok 3: Vytvo...