Přeformovat

Jak používat funkci Python NumPy reshape ()
Jak mohu změnit tvar v Numpy?Jak funguje Numpy přetváření?Jak přetváříte v Pythonu?Co to znamená v Numpyho přetvoření?Jak přetváříte Ndarraye??Co znam...