Přeformovat

Jak používat funkci Python NumPy reshape ()
Jak mohu změnit tvar v Numpy? Jak funguje Numpy přetváření? Jak přetváříte v Pythonu? Co to znamená v Numpyho přetvoření? Jak přetváříte Ndarraye?? Co...