Procesy

POSIX se objeví s programováním C
Umístit je funkce používaná v POSIXu k načtení a spuštění podřízených procesů. Aktuálně spuštěný proces v POSIXu pak bude pokračovat nebo nebude pokra...
linux sledovat proces na pozadí
Jak zjistit, jaké procesy běží na pozadí Pomocí příkazu ps můžete zobrazit seznam všech procesů na pozadí v systému Linux. ... horní příkaz - Zobrazte...