Prkno

Jak přidat složky a skupiny aplikací na plank v základním OS
Jak přidat složky a seskupit aplikace do prkna v základní skupině aplikací OS do složky. Přidat složku do základní desky OS (dock) ... Obsah složky. P...