Cestovní pas

Výukový program Laravel Passport
K čemu slouží laravel pas?Jak mohu použít pas v laravel API?Jak mohu přidat svůj pas do laravel?Co je pasové API v laravel?Je laravel pas bezpečný?Pou...