Ossec

Jak nainstalovat OSSEC HIDS na Ubuntu 18.04/16.04 / Debian 9
Jak nainstalovat OSSEC HIDS na Ubuntu 18.04/16.04 / Debian 9 Krok 1 Instalace závislostí OSSEC. OSSEC vyžaduje webový server PHP, gcc, libc a Apache. ...
Začínáme s OSSEC (systém detekce narušení)
Jak nastavím Ossec? Je Ossec SIEM? Co může Ossec detekovat? Jaký typ systému detekce narušení je Ossec? Kde je uložen výstup Ossec? Jaký port používá ...