Nula

Co je / dev / null a jak jej používat
Jedním z takových příkladů je / dev / null. Je to speciální soubor, který je přítomen v každém systému Linux. Na rozdíl od většiny ostatních virtuální...
PostgreSQL JE NULL dotaz
Je nulový dotaz PostgreSQL? Je Null Null v PostgreSQL? Jak povolím nulové hodnoty v PostgreSQL? Je null v případě prohlášení PostgreSQL? Co je nulový ...
Použití výchozí hodnoty NULL v modelu Django
Konvence Django je použít prázdný řetězec, nikoli NULL. Výchozí hodnoty null a blank jsou False. Existuje také speciální případ, když potřebujete přij...
Jak používat PHP Null Coalescing Operator
V PHP 7, nová funkce, operátor nulového splynutí (??) byl zaveden. Používá se k nahrazení ternární operace ve spojení s funkcí isset (). Operátor slou...
mysql pokud null
Funkce MySQL IFNULL () Funkce IFNULL () vrací zadanou hodnotu, pokud je výraz NULL. Pokud výraz NENÍ NULL, vrátí tato funkce výraz. JE NULL v podmínce...
mysql, pokud je prázdný
Je prázdný v MySQL dotazu? Je null nebo je prázdný MySQL? Jak zkontroluji, zda SQL není prázdný? Jak zkontroluji, zda je proměnná v MySQL nulová? Jaké...