Mongodb-org

Nainstalujte MongoDB 4 na CentOS 8
Instalace MongoDBNainstalujte si metabalík mongodb-org: sudo dnf install mongodb-org. ... Po dokončení instalace povolte a spusťte službu MongoDB: sud...