Middleware

Vytvoření jednoduché třídy middlewaru
Jak mohu vytvořit svůj vlastní middleware?Je Django middleware?Co je middleware v Pythonu Django?Jaká je role middlewaru v Django?Co je middleware Pyt...