Memset

Jak se používá funkce Memset
V jazyce C se funkce memset () používá k nastavení jednobajtové hodnoty na byte bloku paměti po bajtech. Tato funkce je užitečná pro inicializaci bajt...