Se zhmotnil

Jak používat materializovaná zobrazení PostgreSQL
Jak to funguje.Nejprve zadejte klauzuli view_name po klauzuli CREATE MATERIALIZED VIEW.Za druhé, přidejte dotaz, který získá data z podkladových tabul...