Se zhmotnil

Jak používat materializovaná zobrazení PostgreSQL
Jak to funguje. Nejprve zadejte klauzuli view_name po klauzuli CREATE MATERIALIZED VIEW. Za druhé, přidejte dotaz, který získá data z podkladových tab...