Lsof

Linux lsof Command
Význam slova „LiSt Open Files“ se používá ke zjištění, které soubory se kterým procesem otevírají. Jak všichni víme, Linux / Unix považuje vše za soub...
Použití příkazu „lsof“ k vyhledání otevřených souborů
Chcete-li zjistit seznam souborů otevřených nadřazeným procesem, použijte příkaz Id lsof s volbou -R. Soubory otevřené adresářem: Uvádí seznam souborů...
zařízení
Význam slova „LiSt Open Files“ se používá ke zjištění, které soubory se kterým procesem otevírají. Jak všichni víme, Linux / Unix považuje vše za soub...
sloupec zařízení
Co je to zařízení v LSOF?Jak zkontrolujete LSOF?Jak analyzujete výstup LSOF?Jak mohu vypsat soubory otevřené konkrétními uživateli?Jak zabiju soubory ...