Librenms

Jak nainstalovat LibreNMS na Ubuntu 20.04/18.04 s Nginx
Krok 1 Nainstalujte PHP a požadované moduly. Ubuntu 18.04+ má PHP 7.x ve svých úložištích. ... Krok 2 Nainstalujte webový server Nginx. ... Krok 3 Nai...