Kubernetes

Nejlepší minimální operační systémy pro kontejnery pro běh Kubernetes
ZávěrCoreOS / kontejner Linux.Photon OS.RancherOS.Red Hat CoreOS (RHCOS)Fedora CoreOS.Na jakém operačním systému bych měl Kubernetes spustit?Jaká je n...
Jak dekódovat / dešifrovat tajemství Kubernetes
Jak mohu dekódovat tajemství Kubectl?Jak čteš tajemství od Kubernetes?Jsou tajemství Kubernetes v klidu šifrována?Jak funguje Kubernetes Secret??Jak m...
Nastavit cluster Kubernetes na DigitalOcean
Vytvoření clusteru Kubernetes:V nabídce Vytvořit na ovládacím panelu klikněte na Kubernetes.Vyberte verzi Kubernetes. ... Vyberte oblast datového cent...
Jak vytvořit administrátora pro přístup k řídicímu panelu Kubernetes
Jak vytvořit administrátora pro přístup k řídicímu panelu KubernetesKrok 1: Vytvořte účet služby Admin. Začněme vytvořením souboru manifestu účtu služ...
Jak nasadit server metrik do klastru Kubernetes
Jak implementujete server metrik v Kubernetes?Jak implementujete metrický server?Jak Kubernetes používá metrický server?Jak povolím metodu Kube-state-...
Snadno spravujte více klastrů Kubernetes s kubectl
Jak mohu získat přístup k více clusterům Kubernetes pomocí Kubectl?Jak spravujete více clusterů Kubernetes?Jak spravujete klastry Kubernetes?Jak mohu ...
Nainstalujte produkční klastr Kubernetes pomocí Rancher RKE
Krok 1: Aktualizujte svůj systém Linux. ... Krok 2: Vytvořte uživatele rke. ... Krok 3: Povolte požadované moduly jádra: ... Krok 4: Zakažte odkládací...
k9s - Nejlepší rozhraní příkazového řádku Kubernetes pro správu clusterů ve velkém stylu
K9s - Kubernetes CLI pro správu vašich klastrů ve velkém stylu! Cílem tohoto projektu je usnadnit navigaci, sledování a správu vašich aplikací ve voln...
Jak nasadit a používat KubeVirt na Minikube
KubeVirt je projekt pískoviště We are a Cloud Native Computing Foundation.Krok 1: Nainstalujte si Minikube. Začněte instalací Minikube pomocí níže uve...