Kubernetes

Nejlepší minimální operační systémy pro kontejnery pro běh Kubernetes
Závěr CoreOS / Container Linux. Photon OS. RancherOS. Red Hat CoreOS (RHCOS) Fedora CoreOS. Na jakém operačním systému bych měl Kubernetes spustit? Ja...
Jak dekódovat / dešifrovat tajemství Kubernetes
Jak mohu dekódovat tajemství Kubectl? Jak čteš tajemství od Kubernetes? Jsou tajemství Kubernetes v klidu šifrována? Jak funguje Kubernetes Secret?? J...
Nastavit cluster Kubernetes na DigitalOcean
Vytvoření clusteru Kubernetes V nabídce Vytvořit na ovládacím panelu klikněte na Kubernetes. Vyberte verzi Kubernetes. ... Vyberte oblast datového cen...
Jak vytvořit administrátora pro přístup k řídicímu panelu Kubernetes
Jak vytvořit uživatele správce pro přístup k řídicímu panelu Kubernetes Krok 1 Vytvoření účtu služby správce. Začněme vytvořením souboru manifestu účt...
Jak nasadit server metrik do klastru Kubernetes
Jak implementujete server metrik v Kubernetes? Jak implementujete metrický server? Jak Kubernetes používá metrický server? Jak povolím metodu Kube-sta...
Snadno spravujte více klastrů Kubernetes s kubectl
Jak získám přístup k více clusterům Kubernetes pomocí Kubectl? Jak spravujete více clusterů Kubernetes? Jak spravujete clustery Kubernetes? Jak mohu p...
Nainstalujte produkční klastr Kubernetes pomocí Rancher RKE
Krok 1 Aktualizujte svůj systém Linux. ... Krok 2 Vytvořte uživatele rke. ... Krok 3 Povolte požadované moduly jádra ... Krok 4 Zakažte odkládací a up...
k9s - Nejlepší rozhraní příkazového řádku Kubernetes pro správu clusterů ve velkém stylu
K9s - Kubernetes CLI pro správu vašich klastrů ve velkém stylu! Cílem tohoto projektu je usnadnit navigaci, sledování a správu vašich aplikací ve voln...
Jak nasadit a používat KubeVirt na Minikube
KubeVirt je projekt pískoviště We are a Cloud Native Computing Foundation. Krok 1 Nainstalujte si Minikube. Začněte instalací Minikube pomocí níže uve...
Snadné nastavení clusteru EKS Kubernetes na AWS
Jak vytvořím cluster Kubernetes v AWS EKS? Jak nasadíte cluster EKS? Co je klastr EKS v AWS? Můžete spustit Kubernetes na AWS? Je Kubernetes zdarma na...
Monitorujte nasazení Kubernetes pomocí provozního zobrazení Kubernetes
Jak mohu sledovat nasazení Kubernetes? Jak sledujete mikroslužby v Kubernetes? Jaké jsou osvědčené postupy při monitorování služby běžící v produkci n...
Nainstalujte si Kubernetes Cluster na Ubuntu 20.04 s kubeadm
Jak nainstaluji Kubernetes na Kubeadm? Jak vytvořím cluster Kubernetes v Kubeadm CentOS 7? Jak nastavím cluster Kubernetes? Jak spustím Kubernetes na ...