Instance

Jak přejmenovat instanci / server v OpenStack
Změnit / přejmenovat instanci na ovládacím panelu OpenStack Poté přejděte do Projectu > Vypočítat > Instance. Poté vyberte instanci, kterou chce...
Změna názvu hostitele serveru Linux v AWS EC2 | OpenStack | DigitalOcean | Azure
Pro Amazon Linux 2: Pomocí příkazu hostnamectl nastavte název hostitele tak, aby odrážel požadovaný název hostitele systému (například webový server)....
Jak nainstalovat Mate Desktop Environment na EC2
Jak nainstaluji desktopové prostředí MATE?Jak se mohu připojit k grafickému uživatelskému rozhraní instance EC2?Jak se dostanu do svého grafického uži...
Jak migrovat instanci OpenStack z jednoho výpočetního hostitele na jiného
Pokud chcete přesunout instanci z jednoho výpočetního hostitele do jiného, ​​můžete použít příkaz migrace serveru openstack. Plánovač vybere cílového ...
Jak konfigurovat GUI na vaší instanci EC2
Nastavení grafického uživatelského rozhraní pro Amazon ec2 Linux (RHEL)Přihlaste se k instanci pomocí libovolného klienta ssh, jako je tmel, a aktuali...
instance obnovy openstack
Co je to znovu vytvořit instanci v OpenStack?Co je instance OpenStack?Co je to Server rebuild?Jak zkontroluji stav instance OpenStack?Jak vynucuji ods...