Infrastruktura

Infrastruktura jako kód a její význam
Infrastruktura jako kód vám dává svobodu provádět změny beze strachu, že dáte věci do neobnovitelného stavu. A umožní vám lépe porozumět tomu, jak pro...