Galera

Nastavit MariaDB Galera Cluster na Ubuntu 18.04 s HAProxy
Nastavit MariaDB Galera Cluster na Ubuntu 18.04Krok 1: Nainstalujte databázový server MariaDB na uzly Galera. ... Krok 2: Nakonfigurujte první uzel cl...
Jak nastavit MariaDB Galera Cluster na Debianu 10 (Buster)
V dnešním průvodci vás provedu kroky potřebnými k nastavení MariaDB Galera Cluster v Debianu 10 (Buster)....Krok 1: Aktualizujte všechny servery. ... ...