Zahraniční, cizí

MySQL primární a cizí klíče
Primárním klíčem může být jakékoli pole nebo sloupec tabulky, což by měla být jedinečná a nenulová hodnota pro každý záznam nebo řádek. Cizí klíč je p...
Jak používat omezení cizího klíče MySQL
V této syntaxi: Nejprve zadejte název omezení cizího klíče, které chcete vytvořit za klíčovým slovem CONSTRAINT. Pokud vynecháte název omezení, MySQL ...
Jak dočasně zakázat kontroly cizích klíčů v MySQL
MySQL - Jak dočasně deaktivovat omezení cizího klíče?SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0;SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1;ALTER TABLE table_name DISABLE KEYS;ALTER T...
kolejnice přidat cizí klíč
Jak přidám cizí klíč do kolejnic?Jak přidám migraci do Rails?Co jsou kolejnice s cizím klíčem?Jak přidáte odkazy na migraci?Jak přidáte cizí klíč?Jak ...
postgresql cizí klíč
Jak fungují cizí klíče v PostgreSQL?Co je cizí klíč v PostgreSQL?Jak přidám cizí klíč do PostgreSQL Pgadmin?Jak mohu změnit cizí klíč v PostgreSQL?Je ...