Zahraniční, cizí

MySQL primární a cizí klíče
Primárním klíčem může být jakékoli pole nebo sloupec tabulky, což by měla být jedinečná a nenulová hodnota pro každý záznam nebo řádek. Cizí klíč je p...
Jak používat omezení cizího klíče MySQL
V této syntaxi Nejprve zadejte název omezení cizího klíče, které chcete vytvořit za klíčovým slovem CONSTRAINT. Pokud vynecháte název omezení, MySQL a...
Jak dočasně zakázat kontroly cizích klíčů v MySQL
MySQL - Jak dočasně deaktivovat omezení cizího klíče? SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 0; SET FOREIGN_KEY_CHECKS = 1; ALTER TABLE table_name DISABLE KEYS; ALT...
kolejnice přidat cizí klíč
Jak přidám cizí klíč do kolejnic? Jak přidám migraci do Rails? Co jsou kolejnice s cizím klíčem? Jak přidáte odkazy na migraci? Jak přidáte cizí klíč?...
postgresql cizí klíč
Jak fungují cizí klíče v PostgreSQL? Co je cizí klíč v PostgreSQL? Jak přidám cizí klíč do PostgreSQL Pgadmin? Jak mohu změnit cizí klíč v PostgreSQL?...