Pro každého

Jak používat metodu JavaScript forEach ()
Array JavaScript forEach () Method Uveďte každou položku v poli var fruits = [apple, orange, cherry]; ovoce. ... Získejte součet všech hodnot v poli v...
Použití smyčky foreach v PHP
Smyčka foreach je nejlepší způsob přístupu ke každému páru klíč / hodnota z pole. array_expr je pole. V každé smyčce je hodnota aktuálního prvku pole ...