Pro každého

Jak používat metodu JavaScript forEach ()
Metoda JavaScriptu pro každou ()Seznam všech položek v poli: var fruits = ["apple", "orange", "cherry"]; ovoce. ... Získejte součet všech hodnot v pol...
Použití smyčky foreach v PHP
Smyčka foreach je nejlepší způsob přístupu ke každému páru klíč / hodnota z pole. array_expr je pole. V každé smyčce je hodnota aktuálního prvku pole ...