Firewalld

Co je FirewallD a jak implementovat v Linuxu
Firewalld je řešení pro správu brány firewall pro mnoho distribucí Linuxu, včetně Ubuntu, Debian, CentOS, RHEL a Fedora. Funguje jako rozhraní pro sys...
Jak zastavit a zakázat Firewalld na CentOS 7
Jak mohu zakázat bránu firewall v systému Linux 7?Mohu zakázat Firewalld?Jak deaktivuji Firewalld a povolím iptables?Jak zjistím, zda je můj firewall ...
firewall-cmd odebrat port
Chcete-li port zavřít, odeberte jej ze seznamu povolených portů:Seznam všech povolených portů: $ firewall-cmd --list-ports. ... Odeberte port z povole...
firewall-cmd přidat službu
Chcete-li přidat a aktivovat trvalé pravidlo, můžete použít jednu ze dvou metod.Přidejte pravidlo do trvalé i běhové sady. sudo firewall-cmd --zone = ...
firewall-cmd přidat port
Můžete to udělat zadáním:sudo firewall-cmd --zone = public --permanent --add-port = 5000 / tcp.sudo firewall-cmd --zone = public --permanent --add-por...
seznam firewall-cmd
Jak najdu svůj seznam Firewalld?Jak zkontroluji stav brány firewall?Který příkaz se používá k instalaci brány firewall?Co je zóna ve firewallu-CMD?Jak...
firewall-cmd znovu načíst
Znovu načtěte bránu firewall a získejte přístup k nové službě: sudo firewall-cmd --reload.Který příkaz se používá k instalaci brány firewall?Co je fir...