Jiný

Bash příkazy if-else
Jak píšete příkaz IF ELSE v bash? Jak ve skriptu shellu napíšete více příkazů if else? Co jiného, ​​když v bash? Můžete vložit příkaz IF do příkazu if...
Java if-if-else, if-else-if
Java má následující podmíněné příkazy Použijte pokud k určení bloku kódu, který má být proveden, pokud je zadaná podmínka pravdivá. Použijte else k ur...
Práce s příkazy Python IF, ELSE a ELIF
Můžete mít dva příkazy ELSE v pythonu? Jak provádíte podmínky IF i ELSE v Pythonu? Jak se liší v případě příkazu Elif else v Pythonu? Mohu použít if a...