Jiný

Bash příkazy if-else
Jak píšete příkaz IF ELSE v bash?Jak ve skriptu shellu napíšete více příkazů if else?Co jiného, ​​když v bash?Můžete vložit příkaz IF do příkazu if?Co...
Java if-if-else, if-else-if
Java má následující podmíněné příkazy: Použijte pokud k určení bloku kódu, který má být proveden, pokud je zadaná podmínka pravdivá. Použijte else k u...
Práce s příkazy Python IF, ELSE a ELIF
Můžete mít dva příkazy ELSE v pythonu?Jak provádíte podmínky IF i ELSE v Pythonu?Jak se liší v případě příkazu Elif else v Pythonu?Mohu použít if a El...