Dockerův stroj

Nainstalujte ukotvitelný panel na FreeBSD
Nainstalujte docker na FreeBSD $ sudo pkg install docker docker-machine virtualbox-ose. ... $ sudo pw groupmod vboxuser -m <uživatelské jméno> ....