Design

Pokyny pro návrh desek plošných spojů, které musí každý inženýr vědět
Co by měl vědět každý designér desek plošných spojů?Jaké jsou dovednosti potřebné pro návrháře desek plošných spojů?Co je třeba vzít v úvahu při rozlo...
Nejlepší knihy pro zvládnutí webdesignu v roce 2021
Hřiště pro webdesign. ... Zákony UX. ... Základy webového designu: HTML5 & CSS. ... Tajemství CSS: Lepší řešení každodenních problémů s webovým de...
Služby A -Z zákaznického internetu věcí
Co jsou služby IoT?Co poskytuje IoT design?Jaké jsou 4 hlavní komponenty systému IoT?Jaké jsou příklady internetu věcí?Může IoT fungovat bez internetu...
Důležitost dobře navrženého uživatelského rozhraní
Jednoduše řečeno, dobré uživatelské rozhraní je důležité, protože může obrátit potenciální návštěvníky na kupující, protože usnadňuje interakce mezi u...
Trendy webového designu, které tu zůstanou
10 trendů uživatelského rozhraní webového designu UX, které tu zůstanou [vydání 2021]Trend designu webových stránek č. 1: Personalizované UX. ... Tren...
Top 10 nástrojů pro návrh obvodů pro Linux
Top 10 nástrojů pro návrh obvodů pro LinuxFritzing. ... PCBmodE - Inkscape. ... Xschem. ... tkgate. ... simulide (simavr) ... gnucap (gspiceui) Softwa...
knihy o vývoji webu
Jaké knihy bych si měl přečíst pro vývoj webových aplikací?Je vývoj webových aplikací mrtvý v roce 2020?Což je nejlepší kniha pro návrh webů?Jak se st...
učení webdesignu
Jak se mohu naučit webdesign?Je učení webového designu těžké?Jaký druh vzdělání je vyžadován, aby byl web designer?Mohu se naučit web navrhovat online...