Ladit

Jak ladit skript Shell ??
Bash shell nabízí možnosti ladění, které lze zapnout nebo vypnout pomocí příkazu set:set -x: Zobrazí příkazy a jejich argumenty při jejich provádění.s...
režim ladění ksh
Jak spustím soubor ksh v režimu ladění?Jak spustím unixový skript v režimu ladění?Co je režim ladění v systému Linux?Jak povolím ladění v Linuxu?Jak l...