Spáchat

Jak změnit zprávu Git Commit
Chcete-li změnit nejnovější zprávu o potvrzení, použijte příkaz git commit --amend. Chcete-li změnit starší nebo více zpráv o potvrzení, použijte git ...
Jak vrátit poslední potvrzení v Git
Nejjednodušší způsob, jak vrátit poslední potvrzení Git, je provést příkaz „git reset“ s volbou „–soft“, která zachová změny provedené ve vašich soubo...
Jak odstranit historii potvrzení v Githubu
2 odpovědiPřekontrolovat. git checkout --orphan latest_branch.Přidejte všechny soubory. git přidat -A.Potvrďte změny. git commit -am "potvrzení zprávy...
22 základních příkazů Git
22 základních příkazů Gitgit přidat. Příkaz git add vám umožní začít sledovat soubory a složky pro vaše úložiště Git a přesunout je do pracovní oblast...
Git Jak vrátit poslední potvrzení?
Nejjednodušší způsob, jak vrátit poslední potvrzení Git, je provést příkaz „git reset“ s možností „–soft“, která zachová změny provedené ve vašich sou...
Jak mohu zkontrolovat protokoly Git?
Jak zobrazím protokoly Git?Jak vidím svou historii GitHubu?Co je to příkaz git log?Jak zobrazím protokoly git bash?Jak najdu své git id?Jak najdu své ...
Jak vrátit poslední potvrzení Git
Nejjednodušší způsob, jak vrátit poslední potvrzení Git, je provést příkaz „git reset“ s možností „–soft“, která zachová změny provedené ve vašich sou...
Jak změnit zprávu o potvrzení Git
Chcete-li změnit zprávu o nejnovějším potvrzení, která nebyla odeslána do vzdáleného úložiště, potvrďte jej znovu pomocí příznaku --amend.Přejděte do ...
Výukový program Git Bisect
Jak rozdělím Git?Co je to příkaz git bisect?Co dělá git bisect reset?Co je to git bisect, jak jej můžete použít k určení zdroje regresní chyby?Co je t...